BOKFÖRING
Våra bokföringstjänster består av bokföring, bokslut och deklarationer för små och medelstora företag samt lantbruk. Förutom resultat- och balansräkningar kan vi stå till tjänst med kostnadsställes- och projektrapporter, budgetuppföljning, kassaströmsanalyser m.m. Rapporterna kan fås på svenska, finska och engelska och kan skräddarsys för enskilda företag och dessutom kan rapporterna skickas som e-post via Internet. Vi sköter även om olika rapporteringar till myndigheter. Vi har också program för närmare analys och grafisk presentation av resultatutvecklingen.

Programvaran vi använder, Tikon, är gjord för elektronisk överföring både till företaget/kunden och myndigheterna. Tikon möjliggör även distansanvändning, om kunden själv vill sköta delar av bokföringsfunktionerna (se närmare under Distanstjänster).

FAKTURERING OCH RESKONTRA
Vi står till tjänst med fakturering och reskontrafunktioner, både försäljnings- och inköpsreskontra. Det är också möjligt att själv sköta dessa funktioner genom distansanvändning av vårt program (se närmare under Distanstjänster). Vårt faktureringsprogram stöder e-fakturering och inköpsreskontran kan likaså ta emot e-fakturor.

Vi har kontakt med alla banker via linje och kan hämta referenshändelser till reskontra och kontoutdrag direkt till bokföringen samt skicka betalningar
 
BOKFÖRINGSTJÄNSTER
Bokföring, fakturering...
LÖNERÄKNING
Årsanmälningar, löneintyg...
ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Ekononiförvaltning över nätet
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Skötsel av fastigheter...
ÖVRIGA TJÄNSTER
Inkasso, kreditupplysning...
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017