ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Om du finner något/några av nedanstående argument passande är detta en tjänst för dig:
  • Du vill sköta delar av bokföringen, faktureringen eller löneräkningen själv men vill inte hålla reda på programuppdateringar och säkerhetskopieringar
  • Du vill kunna köra egna rapporter, när du vill, i realtid
  • Du vill inte mista den trygghet som anlitandet av en auktoriserad bokföringsbyrå innebär
  • Du vill inte ta hela ansvaret för bokföringen / faktureringen / löneräkningen
  • Du vill ha en reserv (backup) som hoppar in vid eventuell frånvaro
Det är möjligt att fjärranvända en eller flera moduler, helt enligt eget önskemål. Programmet och alla databaser finns på Jbb:s server och belastar därför den egna arbetsstationen minimalt. Det enda som behövs förutom en arbetsstation (dator) är en internetförbindelse (rekommenderat minst 512 kb/s). Vi står till förfogande med nödvändig skolning och installation.
 
BOKFÖRINGSTJÄNSTER
Bokföring, fakturering...
LÖNERÄKNING
Årsanmälningar, löneintyg...
ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Ekononiförvaltning över nätet
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Skötsel av fastigheter...
ÖVRIGA TJÄNSTER
Inkasso, kreditupplysning...
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017