FASTIGHETSFÖRVALTNING
Fastighetsförvaltning, traditionellt i Finland kallad ”disponenttjänster”, handlar om experttjänster inom administrativ skötsel av fastigheter och dess invånare både ekonomiskt, juridiskt, tekniskt och medmänskligt. Den ansvarige personen bär titeln disponent.

Disponenten ansvarar för att husbolagets rutiner fungerar, att vardagen löper problemfritt och boendekostnaderna hålls på rimlig nivå. Detta sker genom nära samarbete med styrelsen, invånarna och olika leverantörer. Disponenten deltar aktivt i styrelsearbetet och ser till att fastighetens värde utvecklas i enlighet med aktionärernas önskemål.

Disponenten är husbolagets operativa ledare, vars viktigaste uppgift är att leda husbolaget enligt styrelsens och bolagsstämmans direktiv. Disponentens arbete är väldigt mångsidigt och omfattande, vilket ställer stora krav på sakkännedom och handlingskraft. Detta betyder dock inte att disponenten måste vara expert inom varje bransch. Med en bra grundutbildning i bagaget lär man sig disponentyrket bäst genom att utöva det, expertisen utvecklas med tiden.

Våra disponenter har:
  • förmåga att kunna planera och budgetera fastighetens behov och projekt samt se till att dessa utförs enligt bästa möjliga metoder
  • tillgång till ett stort leverantörsnätverk samt insikter i företagens styrkor och svagheter (rätt person för rätt åtgärd)
  • kännedom om tidigare konstruktionsmetoder och –material samt intresse för underhållsbyggande
  • förmåga att ge råd åt invånare angående reparationer samt engagera aktionärer i fastighetens skötsel och renoveringar
  • arbetserfarenhet och/eller skolning som stöd för utförande av uppgifterna
  • förmåga att se ”den röda tråden” i lagar och normer, kunna tillämpa dessa i praktiken samt förmedla budskapet åt en lekman
  • utmärkt kommunikationsförmåga och sinne för humor
  • vilja att utveckla och utvecklas
  • tålamod och medmänsklighet
  • mod att vara ledare

NEDLADDNINGSBARA FILER:
 
BOKFÖRINGSTJÄNSTER
Bokföring, fakturering...
LÖNERÄKNING
Årsanmälningar, löneintyg...
ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Ekononiförvaltning över nätet
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Skötsel av fastigheter...
ÖVRIGA TJÄNSTER
Inkasso, kreditupplysning...
Inflyttning
Online-tjänst
Felanmälan
Online-tjänst
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017