LÖNERÄKNINGSTJÄNSTER
Vi sköter idag över 1 000 personers löneberäkningar inklusive årsanmälningar, löneintyg och redovisningar till myndigheter. Vår löneräkningsavdelning är insatt i de flesta kollektivavtal och upprätthåller denna kunskap genom kontinuerlig skolning.

Programvaran vi använder, Tikon, är gjord för elektronisk överföring både till företaget/kunden och myndigheterna. Den stöder även uppdelning av lönerna i kostnadsställen och projekt. Tikon möjliggör även distansanvändning, om kunden själv, helt eller delvis, vill sköta löneräkningsfunktionen (se närmare under Distanstjänster).

 
BOKFÖRINGSTJÄNSTER
Bokföring, fakturering...
LÖNERÄKNING
Årsanmälningar, löneintyg...
ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Ekononiförvaltning över nätet
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Skötsel av fastigheter...
ÖVRIGA TJÄNSTER
Inkasso, kreditupplysning...
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017