ÖVRIGA TJÄNSTER
Vår erfarna och kunniga personal kan stå till tjänst med en mängd övriga administrativa tjänster där du som företagare bestämmer vad du vill ha hjälp med.
  • Bouppteckningar
  • Juridiska tjänster
  • Inkassoservice
  • Skatterådgivning
  • Uppgörande av budgeter
  • Handelsregisterutdrag
  • Kreditupplysning
  • m.m.
 
BOKFÖRINGSTJÄNSTER
Bokföring, fakturering...
LÖNERÄKNING
Årsanmälningar, löneintyg...
DISTANSTJÄNSTER
Ekononiförvaltning över nätet
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Skötsel av fastigheter...
ÖVRIGA TJÄNSTER
Bouppteckningar, inkasso...
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2014