Viktiga siffror 2017
I nedanstående tabell hittar du de viktigaste arbetsgivarsiffrorna för år 2017.
Mera information kan du hitta på skatteförvaltningens hemsidor www.vero.fi

Arbetsgivarens lönebikostnader

2017
ArPL lönegräns
58,19 €/mån
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare
 
• lönesumma under 8 334 €/6 månader eller ej fast anställd
25,10%
ArPL-premie (i medeltal)
24,40%
Arbetslöshetsförsäkring (gäller 17–64 åringar)
 
• lönesumma 0–2 059 500 €
0,80%
• lönesumma över 2 059 500 €
1,70%
• delägare (ej FöPL)
0,80%
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken
0,3%–8,0%
Grupplivförsäkring i medeltal
0,067%
Socialskyddsavgift, endast klass 1
1,08%
Arbetstagarens lönebikostnader
2017
Arbetstagarnas andel av ArPL
 
• under 53 år
6,15%
• 53–63 år
7,65%
• 63–67 år
6,15%
Arbetslöshetsförsäkring
 
• anställd
1,60%
• delägare (ej FöPL)
0,70%
FöPL-premie
 
• under 53 år
24,10%
• över 53 år
25,60%
Resekostnadsersättningar
2017
Km-ersättning
 
• egen bil
0,41 €/km
• bilförmån
0,10 €/km
• förhöjning till ovannämnda ersättningar pga transport av personer
0,03 €/km/person
Dagtraktamente (över 10 timmar)
41,00 €
Halvdagtraktamente (över 6 timmar)
19,00 €
Måltidsersättning
 
• 1 måltid
10,25 €
• 2 måltider
20,50 €
Nattresepenning
12,00 €
Naturaförmånernas beskattningsvärden
2017
Telefonförmån/Mobiltelefonförmån
20,00 €/20,00 €
Kostförmån
 
• då kostnaden för måltiden är 6,40 €–10,30 €
6,40 €
• för restaurang/anstalter/skolor
5,44/3,84/4,80 €
Räntor
2017
Allmän dröjsmålsränta
 
• 01.01–31.12.2015
7,50%
• 01.01–31.12.2016
7,50%
Grundränta
 
• 01.07–31.12.2015
0,25%
• 01.01–30.06.2016
0,00%
• 01.07–31.12.2016
0,00%
• 01.01–30.06.2017
0,00%
Övrigt
2017
Allmän momsskattesats
24%
Moms
 
• på livsmedel och foder
14%
• på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstverk
10%
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017