Viktiga siffror 2018
I nedanstående tabell hittar du de viktigaste arbetsgivarsiffrorna för år 2018.
Mera information kan du hitta på skatteförvaltningens hemsidor www.vero.fi

Arbetsgivarens lönebikostnader

2018
ArPL lönegräns
58,27 €/mån
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare
 
• lönesumma under 8 346 € / 6 månader eller ej fast anställd
25,30%
ArPL-premie (i medeltal)
24,40%
Arbetslöshetsförsäkring (gäller 17–64 åringar)
 
• lönesumma 0–2 083 500 €
2,55%
• lönesumma över 2 083 500 €
4,50%
• delägare (ej FöPL)
1,57%
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken
0,3%–8,0%
Grupplivförsäkring i medeltal
0,067%
Socialskyddsavgift, endast klass 1
0,86%
Arbetstagarens lönebikostnader
2018
Arbetstagarnas andel av ArPL
 
• under 53 år
6,35%
• över 53 år
7,85%
• 63–67 år
6,35%
Arbetslöshetsförsäkring
 
• anställd
1,90%
• delägare (ej FöPL)
0,92%
FöPL-premie
 
• under 53 år
24,10%
• över 53 år
25,60%
• 63–67 år
24,10%
Resekostnadsersättningar
2018
Km-ersättning
 
• egen bil
0,42 €/km
• bilförmån
0,10 €/km
• förhöjning till ovannämnda ersättningar pga transport av personer
0,03 €/km/person
Dagtraktamente (över 10 timmar)
42,00 €
Halvdagtraktamente (över 6 timmar)
19,00 €
Måltidsersättning
 
• 1 måltid
10,50 €
• 2 måltider
21,00 €
Nattresepenning
12,00 €
Naturaförmånernas beskattningsvärden
2018
Telefonförmån/Mobiltelefonförmån
20,00 €/20,00 €
Kostförmån
 
• då kostnaden för måltiden är 6,50 €–10,40 €
6,50 €
• för restaurang/anstalter/skolor
5,52/4,87/3,90 €
Räntor
2018
Allmän dröjsmålsränta
 
• 1.7–31.12.2016
7%
• 1.1–30.6.2017
7%
• 1.7–31.12.2017
7%
Grundränta
 
• 1.1–30.06.2017
0,00%
• 1.7–31.12.2017
0,00%
• 1.1–30.06.2018
-0,25%
Övrigt
2018
Allmän momsskattesats
24%
Moms
 
• på livsmedel och foder
14%
• på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstverk
10%
© Jakobstads Bokföringsbyrå 2017